Inhoudingsplicht

NAVEMA-leden kunnen via onderstaande tools aannemers controleren op sociale en fiscale inhoudingsplicht. 

Voor wie?

De verplichte inhouding voor sociale of fiscale schulden geldt voor:

-      de opdrachtgever (belangrijk: de natuurlijke persoon die louter voor privédoeleinden handelt, wordt hier niet bedoeld)

-      de aannemer (hij die werken gaat uitvoeren of laat uitvoeren voor een opdrachtgever)

-      de onderaannemer (hij die werken geheel of gedeeltelijk gaat uitvoeren in opdracht van een aannemer) 

Klik hier om uw opdrachtgever of (onder)aannemer na te kijken ()