Aanvraag lidmaatschap

Alleen door ons te verenigen, kunnen wij een degelijke service aan de hippische ondernemers blijven waarborgen.  NAVEMA, één team van meer dan 400 professionelen actief in deze sector !  Samen sterk, samen komen we er door en gaan we er voor. 

 

NAVEMA maakt het verschil !

De beroepsvereniging van hippische ondernemers werd opgericht in 1972 en is de enige erkende beroepsvereniging van de ondernemers in de paardensector (maneges, pensions, dekstations, hengstenhouderijen, stoeterijen, melkerijen, dressuurstallen, beroepsruiters, trainers en lesgevers, toeleveranciers (hoefsmeden, studiebureaus, veeartsen, tandartsen, osteopaten, producenten en verdelers van zadels, medicijnen, voeders, transportmiddelen, diverse machines, inrichtingen,…).  De onderwerpen die wij behandelen zijn:

  • Ondernemingsgerelateerd: iedere ondernemer heeft het recht om verdedigd te worden.  Al wat de ondernemers aangaat, wordt alleen behandeld door NAVEMA.  Denk maar aan vergunningen, veiligheid, algemene voorwaarden, plan voor eerlijke concurrentie.
  • Sociaal gerelateerd: NAVEMA geeft informatie over wat er gebeurt in uw paritair comité.  Er wordt ook bekeken hoe verder instroom in de sector kan bevorderd worden (leercontracten, stage-overeenkomsten, duaal leren, opleidingen).
  • Markt- en product/dienstgerelateerd: verbeteren van het imago van de sector (onder meer via het Equilabel).  We werken ook aan diverse modellen van stalcontracten en algemene voorwaarden.

Kennis en informatie is belangrijk voor alle ondernemers. NAVEMA bezorgt u deze kennis !  Daarbij ontvangt u digitale nieuwsbrieven, kan u rekenen op betrouwbaar en gratis eerstelijnsadvies en worden uw belangen vertegenwoordigd bij diverse overheden.

 

Lidgeld

Koken kost geld! Van de aangesloten leden wordt een jaarlijks lidgeld gevraagd. De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 135,00 € per jaar (excl. 21 % BTW).

U kan lid worden van NAVEMA door de bijdrage van 163,35 € (135,00 € + BTW) te storten op rekening nummer 426-3137401-11 van NAVEMA. U ontvangt dan automatisch een bewijs van betaling.

IBAN: BE30 4263 1374 0111 – BIC: KREDBEBB

De bijdrage is bovendien 100 % fiscaal aftrekbaar.