Aanvraag lidmaatschap

De beroepsvereniging richt zich in de eerste plaats tot alle manegehouders op het Belgische grondgebied. Daarnaast richt de vereniging zich tevens tot dekstations, melkerijen, pensions en stallen, pony-clubs, springstallen en dressuurstallen, stoeterijen, beroepsruiters, trainers, africhters en lesgevers. Ook andere beroepen die verwant zijn met de paardensector kunnen lid worden van NAVEMA (hoefsmeden,…).
 
Lidgeld
Koken kost geld! Van de aangesloten leden wordt een jaarlijks lidgeld gevraagd. De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 135,00 € per jaar (excl. 21 % BTW).
U kan lid worden van NAVEMA door de bijdrage van 163,35 € (135,00 € + BTW) te storten op rekening nummer 426-3137401-11 van NaVeMa. U ontvangt dan automatisch uw genummerde lidkaart eneen bewijs van betaling.
De bijdrage is bovendien 100 % fiscaal aftrekbaar.