NAVEMA organiseert i.s.m. het Nationaal Agrarisch Centrum (NAC) opleidingen met aansluitend examen voor vervoer van dieren

NAVEMA organiseert in samenwerking met het NAC opleidingen met aansluitend examen voor vervoer van dieren.  Dit resulteert in het getuigschrift vakbekwaamheid voor het vervoer van dieren.
Deze sessies gaan door op volgende data:
 • Woensdag 17 mei 2017 in Geel: 8u30 tot 13u + examen om 14u tot 15u
 • Woensdag 7 juni 2017 in Zwevezele (les) en Torhout (examen):  8u30 tot 13u + examen om 14u tot 15u
 • Woensdag 6 september 2017 in Zwevezele (les) en Torhout (examen): 8u30 tot 13u + examen om 14u tot 15u
 • Woensdag 20 september 2017 in Geel: 8u30 tot 13u + examen om 14u tot 15u
 • Zaterdag 21 oktober 2017 in Zwevezele (les) en Torhout (examen): 8u30 tot 13u + examen om 14u tot 15u

Wie moet beschikken over een getuigschrift van vakbekwaamheid ?

 • Bestuurders die een commercieel transport uitvoeren (d.w.z. dat de vervoerder beschikt over een toelating als commercieel vervoerder);
 • Verzorgers die een commercieel transport vergezellen van landbouwhuisdieren (runderen, varkens, schapen, geiten, pluimvee, loopvogels en paarden).

Personeel op verzamelcentra (inclusief handelaarsstallen) en controleposten moeten een opleiding volgen, maar hoeven geen examen af te leggen.

Wat verstaat men onder commercieel vervoer?

De wetgever maakt een onderscheid tussen enerzijds commercieel transport van dieren en anderzijds beperkt commercieel vervoer en niet-commercieel vervoer.

Er is sprake van commercieel transport wanneer dieren van een derde en/of eigen dieren vervoerd worden over een afstand van meer dan 50 km, met een eigen voertuig of een voertuig van een derde. Afhankelijk van de duurtijd van het transport, spreekt men van lang, respectievelijk kort commercieel transport. De duurtijd van een transport wordt berekend vanaf het tijdstip van laden van het eerste dier tot het tijdstip van lossen van het laatste dier. Naargelang het type transport moet de vervoerder beschikken over andere documenten.
 

Wat valt er onder niet-commercieel vervoer of bedrijfseigen vervoer ?

U vervoert uw eigen dieren (of begeleidt het transport ervan) met een eigen voertuig of lichte aanhangwagen binnen de normale bedrijfsvoering en binnen de landsgrenzen. Het gaat bv. om vervoer naar de weide, naar locaties behorend tot hetzelfde beslag, naar een diergeneeskundige kliniek of praktijk of naar prijskamp of wedstrijd waar geen aan- of verkoop van dieren plaatsvindt. Er geldt geen beperking van afstand.

Ook hobbyhouders vallen onder deze regeling , tenzij de bestemming een slachthuis is dat gelokaliseerd is buiten een straal van meer dan 50 km van het beslag. Van zodra ze eigen dieren naar een slachthuis brengen dat meer dan 50 km verwijderd is van het beslag, dan vallen hobbyhouders onder de regeling van commercieel transport.

 

Waarover gaat het examen?

Het examen omvat een algemene module die door elke deelnemer aan het examen voldoende gekend moet zijn. Daarnaast zijn er dierspecifieke modules. Vervoerders en verzorgers die deelnemen aan het examen kunnen kiezen voor één of verschillende dierspecifieke modules. Op het getuigschrift wordt vermeld voor welke diersoorten het getuigschrift geldig is. Het examen verloopt schriftelijk en verloopt via meerkeuzevragen.

De deelnemers aan het examen worden ondervraagd over hun kennis op volgende terreinen:

 • Identificatie en registratie
 • Algemene voorwaarden voor het vervoer
 • Administratieve verplichtingen
 • Eerste hulp bij ongevallen
 • Reinigen en ontsmetten
 • Dierenwelzijn en transport
 • Praktische aspecten van de omgang met dieren
 • Veilig omgaan met dieren

Al deze onderwerpen komen uitvoerig aan bod tijdens deze opleidingen.

Om deel te nemen aan deze opleiding betaalt u slechts 10 euro.

Als u deze opleiding volgt, schrijven wij u meteen in voor het examen. Het examen kost 100 euro, contant te betalen aan DGZ op de dag van examen.

Deelname examen enkel mogelijk na inschrijving!

Alle info en adres van het examen krijgt u pas na inschrijving.

Info & inschrijvingen?

Mail naar nele@nacvzw.be met vermelding van: naam en voornaam, adres, telefoon, rijksregisternr., datum opleiding, gewenste modules (runderen/varkens/ pluimvee/paarden/kleine herkauwers)

LET OP: deze opleiding heeft niets te maken met de vakbekwaamheid in het kader van het rijbewijs C(+E) – code 95.